07. maijs, 17:33
3 komentāri
2402x lasīts
Autors: Dāvis Dedumets

Daudzi noteikti dzirdējuši par divu latviešu ceļojumu apkārt pasaulei projekta "100 latviešu stāsti" ietvaros. Viena no valstīm, kurā Kristaps Jēkabsons un Ģirts Smelters iegriezās, bija eksotiskā Singapūra, kurā abi latvieši varēja nodarboties ar savu hobiju - florbolu - vienlaikus salīdzinot šīs valsts spēlētprasmi ar Latvijā piekopto.

Pirms uzsākām ceļu apkārt pasaulei ar savu pašu radīto - projektu „100 latviešu stāsti”, jau zinājām, ka noteikti vēlamies izmēģināt savus spēkus kādā līdz šim neierastā florbola laukumā, pie reizes arī vietējiem spēlētājiem pastāstot par Latvijas florbola vēsturi un tradīcijām. Parādīt pasaulei, kur ir Latvija, un ka arī pie mums māk spēlēt šo dinamisko sporta veidu. Sākotnēji mēģinājām atrast iespēju uzspēlēt eksotiskajā Malaizijā, bet tas mums neizdevās. Kad ceļš mūs atveda uz attīstīto Singapūru, ar interneta palīdzību atradām vietējo entuziastu un divu Pasaules florbola čempionātu dalībnieku Gastiju, kurš mūs uzaicināja uz diviem treniņiem.

Jāsaka godīgi, ka 3 mēnešus pavadot ceļā, fiziskā forma ir krietni kritusies mums abiem. Pats pēdējo reizi nūju rokās biju ņēmis janvāra beigās, īsi pirms Latvijas izslēgšanas spēļu sākuma, savukārt Ģirts nebija spēlējis jau gandrīz divus gadus. Tomēr abi bijām ļoti ieinteresēti novērtēt aziātu varēšanu un nacionālās florbola īpatnības. Pasaules čempionātā laikā biju dzirdējis labas atsauksmes par singapūriešu neatlaidību, ātrumu un cīņas sparu laukumā. 

Nedēļas laikā aizvadot divus treniņus kopā ar augstākās divīzijas beigu daļas komandu, un uzzinot no trenera dažādas nianses par Singapūras florbola virtuvi, varam novērtēt, cik lielu soli Latvijas florbols ir priekšā aziātiem. Galvenā atšķirība spēles manierē ir kontakta spēle. Kā Gastijs stāstīja, viņi treniņos nestrādā pie spēka spēles un fiziskās sagatavotības. Kad teicām, ka virslīgas un 1. līgas komandas pirms sezonas vasarā trenējas pārsvarā bez nūjām, viņš bija ļoti pārsteigts. Pāris puiši ar ko spēlējām bija tehniski labi sagatavoti, bet spēles izpratne un saspēle ļoti kliboja. 

Florbolam Singapurā un Latvijā ir vairākas kopīgas iezīmes:
attīstība balstās uz sporta entuziastu pleciem,
ir samērā neliels atbalsts no valdības,
popularitāti veicina hokeja tradīcijas (lauka hokejs Singapūras gadījumā), 
jaunieši labprāt brīvo laiku pavada aktīvi sportojot.

Taču atšķirību tomēr ir vairāk:
pirmkārt jau lielais tā saukto rahītu skaits,
ļoti mazais uzsvars uz fizisko un atlētisko sagatavotību,
kontakta spēles un spēles izpratnes trūkums,
attīstību lielākoties bremzē obligātais militārais dienests 2 gadu garumā, kura laikā sportot aktīvi nav iespējams un pēc kura atgriežoties retais cenšas atgūt formu un aktīvi spēlēt,
milzīgās sporta zāļu īres cenas,
līdzvērtīgu un augstāka līmeņa sparinga partneru trūkums reģionā,
augstākās divīzijas klubiem nav piesaistītas jauniešu komandas – jauniešu līga ir tikai starp skolām,
lai arī iekļauts skolu programmās, florbola attīstība netiek mērķtiecīgi plānota,
maz tiek piesaistīti privāti sponsori (kas ir pārsteidzoši valstī ar lielāko miljonāru procentu pasaulē),
nacionālo izlašu spēlētāji visus izdevumus sedz paši,
vāja federācijas vadība.

Taču, kā pierāda mūsu jauniegūtā drauga Gastija piemērs, ar florbolu šeit iespējams nodrošināt ģimeni. Un tā vīram ir liela – kā pats smejas – vesela maiņa. Gastijs ir piecu meitu tēvs, visas ir sportistes, jo gan viņš, gan arī sieva iztiku pelna ar florbola trenēšanu. Šeit Singapūrā par vienu stundu treneris saņem sākot no 20-25 latiem, papildus tam bijušais izlases kapteinis izplata „Salming” un „X3M” inventāru. Pirms pievērsies florbolam 29 gadu vecumā, Gastijs pārstāvējis nacionālo izlasi lauka hokejā un stenda šaušanā – sports viņam ir asinīs. 

No pieredzētā Singapūrā ļoti patika sportistu lielā interese par Latvijas florbolu, par treniņu procesu un spēles taktiku, viņi bija zinātkāri un vēlējies gūt jaunu pieredzi. Arī pašiem bija liels prieks atkal iziet laukumā pēc ilgāka pārtraukuma. Centīsimies arī turpmāk meklēt iespējas kādā citā valstī uzspēlēt florbolu. Un par pieredzēto noteikti ziņosim jums.

Florbolaziņu speciālkorespondenti Singapūrā – Ģirts Smelters un Kristaps Jēkabsons
100latviesustasti.lv
facebook.com/100latviesustasti
@100lvstasti

Komentāri

pe?ka
09/05/2013 - 00:41
Brokuli, neesmu ne p?tnieks ne dakteris, bet zinu pietiekoi daudz. Neticu, ka Tu priec?tos, ja Tevi sal?dzin?tu ar kaut ko, kas neesi.
Brokulis
08/05/2013 - 23:46
Un tas, kas pie?akar?jes, pie v?rdu terminalo?ijas, visp?r nav pieskait?ms pie norm?las sabiedr?bas! Labratorija, p?tijumi, un pagrabs ir tava vieta pe?ka, nevis sporta saiti!!!
pe?ka
08/05/2013 - 16:04
pirmk?rt jau lielais t? saukto rah?tu skaits
K?ds sakars rah?tam ar tiem kas n?ju tur uz labo pusi, k? zin?ms rah?ts ir hronisks kalcija defic?ts organism?, kas izpauas k? kaulu att?st?bas trauc?jumi ar galvaskausa, kr?kurvja un k?ju deform?cij?m.
Tas, kur izdom?ja o sal?dzin?jumu ir piln?gs duraks un tas, kas atk?rto, v?l liel?ks.
Tev jabūt autorizētam lietotājam, lai varētu komentēt rakstu! Reģistrējies šeit!