Latvieši iepaz?st Singap?ras florbola virtuvi - Florbolazinas.lv 
07. maijs, 17:33
3 komentāri
2474x lasīts
Autors: Dāvis Dedumets

Daudzi noteikti dzirdējuši par divu latviešu ceļojumu apkārt pasaulei projekta "100 latviešu stāsti" ietvaros. Viena no valstÄ«m, kurā Kristaps Jēkabsons un Ä¢irts Smelters iegriezās, bija eksotiskā SingapÅ«ra, kurā abi latvieši varēja nodarboties ar savu hobiju - florbolu - vienlaikus salÄ«dzinot šÄ«s valsts spēlētprasmi ar Latvijā piekopto.

Pirms uzsākām ceļu apkārt pasaulei ar savu pašu radÄ«to - projektu „100 latviešu stāsti”, jau zinājām, ka noteikti vēlamies izmēģināt savus spēkus kādā lÄ«dz šim neierastā florbola laukumā, pie reizes arÄ« vietējiem spēlētājiem pastāstot par Latvijas florbola vēsturi un tradÄ«cijām. ParādÄ«t pasaulei, kur ir Latvija, un ka arÄ« pie mums māk spēlēt šo dinamisko sporta veidu. Sākotnēji mēģinājām atrast iespēju uzspēlēt eksotiskajā Malaizijā, bet tas mums neizdevās. Kad ceļš mÅ«s atveda uz attÄ«stÄ«to SingapÅ«ru, ar interneta palÄ«dzÄ«bu atradām vietējo entuziastu un divu Pasaules florbola čempionātu dalÄ«bnieku Gastiju, kurš mÅ«s uzaicināja uz diviem treniņiem.

Jāsaka godÄ«gi, ka 3 mēnešus pavadot ceļā, fiziskā forma ir krietni kritusies mums abiem. Pats pēdējo reizi nÅ«ju rokās biju ņēmis janvāra beigās, Ä«si pirms Latvijas izslēgšanas spēļu sākuma, savukārt Ä¢irts nebija spēlējis jau gandrÄ«z divus gadus. Tomēr abi bijām ļoti ieinteresēti novērtēt aziātu varēšanu un nacionālās florbola Ä«patnÄ«bas. Pasaules čempionātā laikā biju dzirdējis labas atsauksmes par singapÅ«riešu neatlaidÄ«bu, ātrumu un cīņas sparu laukumā. 

Nedēļas laikā aizvadot divus treniņus kopā ar augstākās divÄ«zijas beigu daļas komandu, un uzzinot no trenera dažādas nianses par SingapÅ«ras florbola virtuvi, varam novērtēt, cik lielu soli Latvijas florbols ir priekšÄ aziātiem. Galvenā atšÄ·irÄ«ba spēles manierē ir kontakta spēle. Kā Gastijs stāstÄ«ja, viņi treniņos nestrādā pie spēka spēles un fiziskās sagatavotÄ«bas. Kad teicām, ka virslÄ«gas un 1. lÄ«gas komandas pirms sezonas vasarā trenējas pārsvarā bez nÅ«jām, viņš bija ļoti pārsteigts. Pāris puiši ar ko spēlējām bija tehniski labi sagatavoti, bet spēles izpratne un saspēle ļoti kliboja. 

Florbolam Singapurā un Latvijā ir vairākas kopīgas iezīmes:
attīstība balstās uz sporta entuziastu pleciem,
ir samērā neliels atbalsts no valdības,
popularitāti veicina hokeja tradÄ«cijas (lauka hokejs SingapÅ«ras gadÄ«jumā), 
jaunieši labprāt brÄ«vo laiku pavada aktÄ«vi sportojot.

Taču atšÄ·irÄ«bu tomēr ir vairāk:
pirmkārt jau lielais tā saukto rahītu skaits,
ļoti mazais uzsvars uz fizisko un atlētisko sagatavotību,
kontakta spēles un spēles izpratnes trūkums,
attÄ«stÄ«bu lielākoties bremzē obligātais militārais dienests 2 gadu garumā, kura laikā sportot aktÄ«vi nav iespējams un pēc kura atgriežoties retais cenšas atgÅ«t formu un aktÄ«vi spēlēt,
milzīgās sporta zāļu īres cenas,
līdzvērtīgu un augstāka līmeņa sparinga partneru trūkums reģionā,
augstākās divÄ«zijas klubiem nav piesaistÄ«tas jauniešu komandas – jauniešu lÄ«ga ir tikai starp skolām,
lai arī iekļauts skolu programmās, florbola attīstība netiek mērķtiecīgi plānota,
maz tiek piesaistÄ«ti privāti sponsori (kas ir pārsteidzoši valstÄ« ar lielāko miljonāru procentu pasaulē),
nacionālo izlašu spēlētāji visus izdevumus sedz paši,
vāja federācijas vadība.

Taču, kā pierāda mÅ«su jauniegÅ«tā drauga Gastija piemērs, ar florbolu šeit iespējams nodrošināt Ä£imeni. Un tā vÄ«ram ir liela – kā pats smejas – vesela maiņa. Gastijs ir piecu meitu tēvs, visas ir sportistes, jo gan viņš, gan arÄ« sieva iztiku pelna ar florbola trenēšanu. Šeit SingapÅ«rā par vienu stundu treneris saņem sākot no 20-25 latiem, papildus tam bijušais izlases kapteinis izplata „Salming” un „X3M” inventāru. Pirms pievērsies florbolam 29 gadu vecumā, Gastijs pārstāvējis nacionālo izlasi lauka hokejā un stenda šaušanā – sports viņam ir asinÄ«s. 

No pieredzētā SingapÅ«rā ļoti patika sportistu lielā interese par Latvijas florbolu, par treniņu procesu un spēles taktiku, viņi bija zinātkāri un vēlējies gÅ«t jaunu pieredzi. ArÄ« pašiem bija liels prieks atkal iziet laukumā pēc ilgāka pārtraukuma. CentÄ«simies arÄ« turpmāk meklēt iespējas kādā citā valstÄ« uzspēlēt florbolu. Un par pieredzēto noteikti ziņosim jums.

Florbolaziņu speciālkorespondenti SingapÅ«rā – Ä¢irts Smelters un Kristaps Jēkabsons
100latviesustasti.lv
facebook.com/100latviesustasti
@100lvstasti

Komentāri

pe?ka
09/05/2013 - 00:41
Brokuli, neesmu ne p?tnieks ne dakteris, bet zinu pietiekoši daudz. Neticu, ka Tu priec?tos, ja Tevi sal?dzin?tu ar kaut ko, kas neesi.
Brokulis
08/05/2013 - 23:46
Un tas, kas pie?akar?jes, pie v?rdu terminalo?ijas, visp?r nav pieskait?ms pie norm?las sabiedr?bas! Labratorija, p?tijumi, un pagrabs ir tava vieta pe?ka, nevis sporta saiti!!!
pe?ka
08/05/2013 - 16:04
• pirmk?rt jau lielais t? saukto rah?tu skaits
K?ds sakars rah?tam ar tiem kas n?ju tur uz labo pusi, k? zin?ms rah?ts ir hronisks kalcija defic?ts organism?, kas izpaužas k? kaulu att?st?bas trauc?jumi ar galvaskausa, kr?škurvja un k?ju deform?cij?m.
Tas, kurš izdom?ja šo sal?dzin?jumu ir piln?gs duraks un tas, kas atk?rto, v?l liel?ks.
Tev jabūt autorizētam lietotājam, lai varētu komentēt rakstu! Reģistrējies šeit!